نام ونام خانوادگی

توضیحات

علیرضا سیدین

 مدیریت                                                بازنشسته رسمی آموزش و پرورش منطقه ی 3 تهران و مدیریت پیش دبستان دکتر حسابی منطقه 3 به مدت 17 سال
شبنم  صمدیار معاونت آموزشی                                          کارشناس مدیریت امور فرهنگی و هنری با 9 سال سابقه ی کار  
فاطمه صباغی معاونت اجرایی و بهداشت                                 بازنشسته ی بیمارستان خاتم انبیاء تهران - مربی بهداشت دبستان دکتر حسابی منطقه ی 3 تهران و کارشناس روانشناسی بالینی با 4 سال سابقه ی کار
ندا خان محمدی مسئول انتشارات و سایت                                  کاردانی گرافیک وکامپیوتر و دارای گواهینامه ی زبان با  3 سال سابقه ی کار 
بهاره غفاری مربی پیش دبستان                                          کاردانی مدیریت صنعتی و مربی رباتیک با 3 سال سابقه ی کار
عاطفه سیدین مربی پیش دبستان                                         کاردانی معماری با 3 سال سابقه ی کار
آرزو براری مربی پیش دبستان                                         کارشناس علوم تربیتی و 4 سال سابقه ی تدریس در پیش دبستان
مریم حسنی مربی پیش دبستان                                        کارشناس گرافیک مربی خلاقیت  و نمایش کودک و خط و معرق با 3 سال سابقه ی کار
سمیرا نوبخت مربی پیش یک و مربی ورزش پیش دبستان                کارشناس علوم تربیتی و دارای گواهینامه ی زبان و کامپیوتر
صفیه غلامپور مربی زبان                                               کارشناسی مترجمی زبان با 6 سال سابقه ی کار
شادی صفوی مربی زبان                                               کارشناسی نرم افزار با سابقه