نام ونام خانوادگی

توضیحات

علیرضا سیدین

 مدیریت                                                بازنشسته رسمی آموزش و پرورش منطقه ی 3 تهران و مدیریت پیش دبستان دکتر حسابی منطقه 3 به مدت 17 سال
فاطمه فرامرزی معاونت آموزشی                                          کارشناس علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) 13 سال سابقه در مجتمع الغدیر   
فاطمه صباغی معاونت اجرایی و بهداشت                                 بازنشسته ی بیمارستان خاتم انبیاء تهران - مربی بهداشت دبستان دکتر حسابی منطقه ی 3 تهران و کارشناس روانشناسی بالینی با 4 سال سابقه ی کار
محدثه محمدزاده مسئول انتشارات و سایت                                  کارشناس گرافیک و دارای گواهینامه ی کامپیوتر  3 سال سابقه ی کار در مجتمع الغدیر
بهاره غفاری مربی پیش دبستان                                          4 سال سابقه ی کار در سِمت مربی پیش دبستان و مربی ورزش ووشو و رباتیک
لیلا ویسی مربی پیش دبستان                                         کارشناس علوم تربیتی و مدرس زبان  8 سال سابقه ی کار
آرزو براری مربی پیش دبستان                                         کارشناس علوم تربیتی و 4 سال سابقه ی تدریس در پیش دبستان
مریم حسنی مربی پیش دبستان                                        کارشناس گرافیک مربی خلاقیت  و نمایش کودک و خط و معرق
سمیرا نوبخت مربی پیش یک                                          کارشناس علوم تربیتی و دارای گواهینامه ی زبان و کامپیوتر
هانیه فیاضی  مربی رایانه                                            کارشناس ارشد کامپیوتر
شیما شرقانی مربی زبان                                               کارشناس زبان انگلیسی و از دبیران مجتمع الغدیر
فریبا شفیعی مربی نقاشی                                              لیسانس طراحی و صنایع دستی ، مینا کاری
فاطمه رنجبر  مربی ورزش                                            کارشناس تربیت بدنی و مربی ایروبیک و حرکات اصلاحی
زهرا شعبانی نیروی خدماتی
حکیم ملا دادی نیروی خدماتی